Students :

..other

ХҮҮТ 2а, ХҮҮТ 4а, ХҮҮТ 2б ангийн оюутнууд “Хүнсний үйлдвэрлэлийн инженерийн төлөвлөлт” хичээлийн төсөлд суурилсан бие даалтаар “Миний мөрөөдлийн байшин” бүтээл хийж, амжилттай хамгаалав.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан