Library :

..other

НАА74 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын нэр томьёоны монгол- англи тайлбар толь/эмхэт. Оюун А., Тунгалаг., Жорж Колат.-УБ.:MGL Design хэвлэлийн компани., 2018.-ISBN:978-99978-2-177-5

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан