Library :

..other

НАА-92 Үндэсний мэргэшлийн хүрээний нэр томьёоны англи-монгол тайлбар толь/ эмхэтгэл. Мянган Б., Тунгалаг Ч.;Ред. Цагаач Г.- УБ.,2019.-ISBN:978-9919-21-455-5

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан