Library :

..other

НАА 413 Дээд боловсролын нэр томьёоны монгол- англи- орос тайлбар толь/ Ред. ДАА 92 Чоймаа Ш., Батдорж Ц., Ба бус.-УБ.: Содпресс ХКК.,2019.-ISBN 978-99978-61- Д-966 95-5

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан