..бусад

Доктор (Ph), 2004

 

 

 

 

 

РЭНЦЭНГИЙН ДАРЬХҮҮ

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,  ДЭД ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

 

Процесс формирования и использования человеческого капитала в трансформируемой экономики Монголии, Эдийн засгийн ухааны докторын зэрэг горилсон диссертаци. Улан-Үдэ, 2004

 

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 

 1. Төслийн менежмент-сургалт үйлдвэрлэл. Мэргэжлийн сургуулиудын удирдах ажилтны зөвлөлгөөн, 1999
 2. Монгол улсад мэргэжлийн сургалтын стандарт боловсруулалтын байдал. “Стандарт–2000” симпиозиум, Ташкент
 3. Сургалтыг модулиар төлөвлөх нь. ХТК-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал, 2001
 4. Сургалт-үйлдвэрлэлийн холбоо, туршилт үр дүн. МУТИС–ын эрдэм шинжилгээний хурал, 2002 он

Гурав. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 

 1. Мэргэжлийн сургалтын хосмог системийг үйлдвэрлэлийн дадлагын сургалтанд туршиж байгаа нь. “Боловсролын шинэчлэл” сонин, 2001
 2. Гал тогооны мэргэжилтэй ажилчин бэлтгэх төслийн уламжлалт сургалтын төлөвлөгөөг харьцуулсан судалгаа “Боловсролын шинэчлэл” сонин, 2001
 3. Хосмог мэргэжил олгох сургалтын төлөвлөгөөг боловсруулсан аргачлал. ГТХАН-ийн төслөөс гаргасан товхимол, 2002
 4. Мэргэжил олгох сургалтын улсын шалгалтанд бэлтгэх, шалгалтыг зохион байгуулан явуулах нь. ГТХАН-ийн төслөөс гаргасан товхимол, 2002
 5. Профессиональное образование и обучение в МНР. Сборник научных трудов ВСГТУ- Улан-Удэ, 2003-С. 18-21.
 6. Мэргэжлийн боловсролын сургалтын чиг хандлага. Хүн ба Хүнс, 2003. №3
 7. Профессиональное образование как элемент формирования человеческого капитала Монголии. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл 2003, №2
 8. Динамика накопления человеческого капитала Монголии. Сборник научных трудов. Серия: Экономические науки, Улан-Удэ, изд-во ВСГТУ, 2003
 9. Структура человеческого капитала Монголии и его накопления. Сборник научных трудов ВСГТУ Серия: Экономические науки,   Улан-Удэ, 2003
 10. Формирование человеческого капитала переходной экономики Монголии. Материалы Байкальской международной конференции “Экономика, образование, право”, Улан-Үдэ 2003
 11. Семья и воспроизводства человеческого капитала . “Современные аспекты экономики” №4, Санкт-Петербург 2004
 12. Планирование стратегических задач развития человеческого капитала. “Современные аспекты экономики”, №4       Санкт-Петербург 2004
 13. Образование-человеческий капитал “Современные аспекты экономики” №4, Санкт-Петербург 2004
 14. Резервы накопления и оптимального использования человеческого капитала Монголии. Сборник научных трудов ВСГТУ, Экономические науки,   Улан-Удэ, 2005      

 

Дөрөв. Боловсруулсан стандарт

 

 1. Хоолны техникч технологич мэргэжлээр сургах сургалтын дадлагын хичээлийн норматив. УБ. 1983 он
 2. Талх нарийн боовны мэргэжлийн сургалтын агуулгын стандарт. УБ. 2000 он

  Харилцагч байгууллагууд

  © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан