..бусад

Доктор (Ph), 2016

 

 

 

 

 

НАГААРАНЗЫН ЧИМЭГЭЭ

ТЭНХИМИЙН ЭРХЛЭГЧ, ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгаа” /докторын (Ph.D) зэрэг горилсон бүтээл. 2016.03.23/

 

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 

 1. Төрөл бүрийн борцны химийн найрлага. Монголын Мал зүйч, үржүүлэгчдийн Холбооны “Мал аж ахуй” сэтгүүл. УБ. 2006 (01)41
 2. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэлийн технологийн судалгаа “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. 2008 (04) 70
 3. Малын дэлүү-эрдэс бодисын эх үүсвэр болох нь. ХТК-ийн“Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2010
 4. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны үр дүнгээс. ТДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2012
 5. Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар, ТДС-ийн “Багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээл”, УБ 2012
 6. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны дүн “Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар. ШУТИС –ийн ХИБС-ийн магистр, докторант оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2012 он
 7. Гахайн махны чанарын харьцуулсан судалгааны дүн Махны биологийн аюулгүй байдал-усны идэвхит чанар. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. УБ. 2012 он.
 8. Гахайн махны чанарын судалгаа “Органик хүнс-эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2011 он
 9. Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бэлдмэлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн ирээдүй. “Хүнсний шим зүй-технологи үйлдвэрлэл” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012 он
 10. Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бүтээгдхүүн, бэлдмэл үйлдвэрлэлийн асуудалд. Хүн ба хүнс 2012 оны №4
 11. “Сырьевые ресурсы биологических активных веществ из пастбищного скота” сэдэвт өгүүлэл, Сборник научных докладов XVI международной научно-практической конференции “Аграрная наука-сельскохозяйственному производству Монголии, Сибирского региона, Казахстана и Болгарий. Часть вторая. УБ. 2013
 12. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэл үйлдвэрлэх судалгааны дүн. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
 13. Ямааны махан бэлэн бүтээгдэхүүний технологи. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
 14. Mongolian animal proteins resource and usage problem. “Journal of agricultural sciences” сэтгүүл. УБ. 2014 он
 15. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХАА-н ШУА-ийн “ХАА-н шинжлэх ухаан” сэтгүүл. №12 (01) 2014 он
 16. Ямааны мах, гүзээний боловсруулалтын технологи, усны идэвхийн судалгаа. ШУТИС, ХИБС. “Хүнс судлал-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2014 он
 17. Goat meet processing technology and water activity. The characteristics of cultural interaction in East Asia. Ulan-Ude. 2015, p.210-217
 18. Коллаген уургийн хуурай бэлдмэл гарган авах дэвшилтэт арга. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1(95)/2015, 26-27х
 19. Фибрилл уургаар баяжуулсан хиаман бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа. Хоол, хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн дэвшил. ТДС-ийн оюутнуудын Эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2015 он. 57-62х
 20. Коллаген уургийн хуурай бэлдмэл гарган авах дэвшилтэт арга. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1(95)/2015, 26-27х
 21. Нохойн хошуугаар баяжуулсан хиамны технологи. “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр-2015” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
 22. Бифидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан дүнгээс. Инноваци сэтгүүл. УБ. 2015 он
 23. Изучение аминокислотного состава белков кобыльего молока и кумыса. 4thInternational conference of Korea-Mongolia Academy and Culture Forum: The characteristics of cultural interaction in East Asia. Ulan-Ude. 18-19 September. 2015
 24. Amino acld composition of Mares Milk and Airag. International journal of east asia research. Vol.1 March 2016
 25. Ямааны хөлдөөж хатаасан мах, уламжлалт аргаар бэлтгэсэн борцны эрдэс бодисын харьцуулсан судалгаа. ТДС-ийн “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, 2015
 26. Биофидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан судалгааны дүнгээс. /5th International Conference of Mongolia-Korea Academy and Culture Forum “The characteristics of cultural interaction in East Asia”. Pyeongchang Campus, Seoul Natinonal University, April 1-2, 2016. рage 72-76/.
 27. “Ямааны махан борц үйлдвэрлэх арга”, “Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга”, “Амталж хатаасан мах”, “Царцмаган хиам” гэсэн 4 шинэ бүтээгдэхүүний мэдээлэл. “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци” бүтээгдэхүүний эмхэтгэл, УБ 2016
 28. Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгааны зарим үр дүн.“Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №2(100)/2016
 29. Усны идэвхийн хөдлөл зүйгээр ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологийн горимыг хянах нь. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээлийн эмхэтгэл. Дархан хот 2016. Хууд. 246-253
 30. Яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын бүтээлийн эмхэтгэл. Дархан хот 2016. Хууд. 255-263
 31. Малын ясыг хаягдалгүй боловсруулах технологийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 66-73
 32. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанарын судалгааны зарим үр дүн. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 4-9
 33. Амьтны гаралтай уургийн баяжуулагчийн технологийн судалгаа, туршилтын үр дүн. “Уур амьсгалын өөрчлөлт-Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын өөрчлөлт” ХААИС, Мал аж ахуй, биотехнологийн сургуулийн бүтээлийн эмхэтгэл, УБ 2016. Хууд. 173-182
 34. Гахайн хуйхнаас утаслаг уургийн бэлдмэл гарган авах арга. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №13, УБ 2016. Хууд. 56-62
 35. Малын ясны тосны чанарын судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №4 (102)/2016. Хууд. 39-41
 36. Малын хуйхнаас фибрилл уургийн бэлдмэл гарган авах арга. Монголын оюунлаг эрдэмтдийн холбооны “Тогтвортой хөгжилд боловсрол” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, II, УБ 2016. Хууд.57-58
 37. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №1(103)/2017
 38. Ясны тостой арвайн гурилан бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Технологийн дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ 2016. Хууд. 28-32
 39. Ясны тосны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломж. “Хими-Монгол улсын хөгжлийн гарц” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдааны эмхэтгэл, УБ 2017. Хууд. 32-36
 40. Коллаген уургийн баяжуулагчийн технологи, биологийн үнэт чанар, аюулгүй байдлын судалгаа. “Хүнсний аюулгүй байдлын үндэсний лавлагаа лаборатори”. Эрдэм шинжилгээний V бага хурлын илтгэлийн эмхэтгэл, УБ 2017. Хууд. 55-61
 41. “Мал, амьтны мах, махан бүтээгдэхүүний түгээмэл хэрэглэгддэг зарим үг, хэллэг” толь бичиг /Цуврал №23/, Монголын Хүнсчдийн холбооны “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, 4 [106]/2017. Хууд. 51
 42. Гүзээний хуурай бэлдмэлийг хиам үйлдвэрлэлд ашилах технологийн судалгаа. Монголын Хүнсчдийн холбооны “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, 4 [106]/2017. Хууд. 24-26
 43. “Нитритгүй хиам үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний шим судлал-2017” багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл, УБ 2017, хууд 111-122
 44. Малын өөх тосоор хүнсний болон ахуйн зориулалттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгааны үр дүнгээс. “Шинэ хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл, УБ 2017. Хууд. 15-22
 45. Хивэгтэй царцмаг үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017 он
 46. Баяжуулсан хэлэн хиамны технологийн судалгаа. “Хүнсний аюулгүй байдал” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017 он
 47. Хонины гурван шимт яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Дэлхийн хүнсний өдрийг тохиолдуулан ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ.2017
 48. Zero technology of Mongolian large animal bones, to research and produce bone concentrated broth (bib code 1570349552). 12th International Forum on Strategic Technology-Ecology, Inviromental engineering, and civil engineering. (Korea, Ulsan 2017)
 49. Animal protein concentrator technological research and test results. “Journal of Agriculture & Environmental Sciences” American Research Institute for Policy Development 3942 Tulane Avenue, Madison, WI 53714 USA, Vol. 6-Issue 1, 2017, ISSN 2334-2404. p. 46-50
 50. The study on fibrous pig scalp enrichment production technology (ӨМӨЗО-ны “Шинжлэх ухаан” сэтгүүл. 10(03)2017. ISSN: 100523484 CN 15-1096
 51. The barley flour preparations with bone oil and it’s production technological study (Journal of Agricultural Engineering sciences and technology. Special issue: 3rd International conference of Mongolian Agricultural Engineers 2017. ISSN-2415-3907. Vol. 14 (02), 2017, pp. 106-110
 52. The Daily value of micronutrients in newly produced beef and horse concentrated bone broths. “Mongolian Journal of Agricultural Sciences” Scientific journal Published by Mongolian Academy of Agricultural Sciences (MAAS), Vol. 23 (01), 2018. ISSN 2310-6212. p. 30-34
 53. Chemical composition of concentrated beef bone broth in comparison with horse bone broth (Journal of Agriculture & Life sciences. Volume 48(1):37-43 (2017). Online: ISSN 2454-6127. Skyfox publishing group for Korea
 54. Тахианы махан сувиллын хиамны технологийн судалгааны зарим үр дүн. “Баяжуулсан хүнс-эрүүл мэнд” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №15, УБ 2018. Хууд. 5-13
 55. “Гахайн амталсан мах” үйлдвэрлэх технологийн судалгааны дүнгээс. “Баяжуулсан хүнс-эрүүл мэнд” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №15, УБ 2018. Хууд. 19-24
 56. Хонины хайлмал тост сүүлний хэрэглээний ач холбогдол. Монголын Хүнсчдийн холбооны “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, 1 (111)/2019. Хууд. 46
 57. “Fatty acid profile and quality traits in newly produced sheep tail fat oil” abstract. “BioCore” group, Food Science Congress Organizing Committee and it has been accepted for Poster presentation 2019.
 58. Үхрийн махан хиамны уургийн аминхүчлийн судалгаа. Шим тэжээллэг хүнс” оюутны ЭШБХ-ын эмхэтгэл, Цуврал №15, УБ 2019. Хууд. 6-13
 59. Бог малын гаралтай ферментийн түүхий эдийн химийн найрлага. “Технологи, инноваци” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. Цуврал №17. УБ 2021. Хууд. 15-21

 

Гурав. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 

 1. Төрөл бүрийн борцны химийн найрлага. Монголын мал зүйч, үржүүлэгчдийн холбооны “Мал аж ахуй” сэтгүүл. 2006 (01) 41
 2. Өртөг шингэсэн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх дэвшилтэт технологи. БНМС-ийнмагистрантнарынЭрдэмшинжилгээнийбагахурал, УБ 2008
 3. Өртөг шингэсэн махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн шийдэл. ХААИС-ийн магистрант, докторант нарын Эрдэм шинжилгээний бага хурал, УБ 2008
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэлийн технологийн судалгаа. Хүнсний бодлого, аюулгүй байдал-төгөлдөршил” онол-практикийн бага хурал, УБ. 2008 он
 1. Мах, махан бүтээгдэхүүний чанар, аюулгүй байдлыг хангах асуудал Хүнсний аюулгүй байдлыг хангахад, мэргэжлийн байгууллагууд, үйлдвэрлэгчдийн хамтын ажиллагаа-анхаарах асуудлууд” семинар, САМО ИНСТИТУТ, Архангай аймаг. УБ. 2008 он
 2. Кальцийн агууламж өндөртэй бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга. ХААИС, БНМС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2009 он
 3. Монгол малын махны онцлог, үнэт чанар. БНХАУ-д зохиогдсон олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2009
 4. Малын дэлүү эрдэс бодисын эх үүсвэр. ХТК багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2010 он
 5. Хурганы мах үйлдвэрлэлийн судалгааны үр дүнгээс. “Хүнс судлал 2009” эрдэм шинжилгээний хурал, УБ 2009
 6. Дотор махан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн дэвшилтэт технологи “Дотор мах-дайвар биш, шимт хүнс” эрдэм шинжилгээний бага хурал, “САМО” институт, УБ 2010
 7. “Бэлчээрийн малын гаралтай биологийн идэвхит бэлдмэлийн судалгаа, үйлдвэрлэлийн хөгжлийн ирээдүй” илтгэл. ТДС–ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2012 оны 11-р сар
 8. “Монгол дахь амьтны гаралтай уургийн нөөц, ашиглалтын асуудалд” илтгэл, “Мах боловсруулах үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал-хөгжлийн чиг хандлага”семинар
 9. Ямааны гүзээн борцны судалгааны үр дүн. ХААИС, БНМС-ийн магистр, докторантуудын семинар, УБ. 2013 он
 10. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэл үйлдвэрлэх судалгааны дүн.       ХААИС-ийн “Магистр, докторантуудын шилдэг илтгэл шалгаруулах эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурал. УБ. 2013 он.
 11. Ямааны гүзээний хуурай бэлдмэлийн уураг, эрдсийн судалгааны дүн. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2013 он
 12. Ямааны махыг хатаах дэвшилтэт технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Хүнсний чанар-аюулгүй байдал” Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал
 13. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХААИС-ийн БНМС-ийн магиср, докторантуудын семинар. УБ. 2014.04.18
 14. Ямааны мах, гүзээний боловсруулалтын технологи, усны идэвхийн судалгаа. ШУТИС. ХААИС, Тэсо корпорацийн хамтарсан “ Хүнсний салбарын хөгжлийн асуудлаар” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. Хот. 2014.05.01
 15. Саадын технологийг ашиглан ямааны махыг боловсруулах нь. ХААИС-ийн БНМС-ийн магистр, докторантуудын семинар. УБ. 2014 он
 16. Ямааны мах, гүзээ боловсруулах технологи, усны идэвхийн судалгаа. ТДС-ийн 50 жилийн ойд зориулсан “Хүнсний шим судлал-2015” эрдэм шинжилгээ, онол практикийн бага хурал. УБ. 2015 он
 17. Нохойн хошуугаар баяжуулсан хиамны технологийн судалгаа. / ТДС-ийн “Хүнс-хөгжлийн түлхүүр” оюутны эрдэмшинжилгээнийбагахурал,  2015.11.12/
 18. Эрдсийн бэлдмэл гарган авах технологи. / ХААИС-ийн МААБС, НҮБ-ын ХХААБ хамтран зохион байгуулсан “ХАА-н гаралтай түүхий эдийн анхан шатны боловсруулалтыг сайжруулах замаар өрхийн амжиргааг дээшлүүлэх боломж” оюутны эрдэмшинжилгээнийбагахурал,  2015.10.15/
 19. Яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологи. “Хүрэлтогоот-2016” Биологи-Хөдөө аж ахуйн салбарын оны шилдэг бүтээл шалгаруулах ЭШХ. 2016.10.14
 20. Малын ясыг хаягдалгүй боловсруулах технологийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ. 2016.11.11
 21. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанарын судалгааны зарим үр дүн. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны ЭШБХ. 2016.11.11
 22. “Ясны тосны ашиглалтыг нэмэгдүүлэх боломж. “Хими-Монгол улсын хөгжлийн гарц” оюутны эрдэм шинжилгээний илтгэлийн уралдаан. УБ 2017
 23. Mongolian Meat Market Overview” report. 16th Food safety week 2017. The International Conference of KoSFA and 49th Annual Meeting. (May 18(Thu)-May 19(Fri), 2017
 24. Гүзээний хуурай бэлдмэлийг хиам үйлдвэрлэлд ашиглах технологийн судалгаа. “Хүнсний шим судлал-2017” эрдэм шинжилгээний бага хурал 2017.12.08
 25. Хонины 3 шимт яснаас эрдсийн бэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2017.10.16
 26. Тэмээний ясны чөмөгний болон хонины сүүлний тосны химийн найрлага, аюулгүй байдал. Идэр Их сургуулийн “Судалгаа-гарц-шийдэл-хөгжил” эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2019.3.19
 27. Амьтны гаралтай тосны шинж чанар, технологийн судалгаа. “Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын тулгамдаж буй асуудлууд-2019” эрдэм шинжилгээний бага хурал 2019.12.20

 

Дөрөв. Стандарт, техникийн баримт бичиг

 

 1. “Амталж хатаасан мах” ТЕШ MNS 5758:2007. СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2007 оны 10 дугаар сарын 10-ны өдрийн 38 дугаар тогтоол.
 2. Уламжлалт хатаасан махан бүтээгдэхүүн “Борц” ТЕШ MNS 3002:2007. СХҮТ-ийн Зөвлөлийн 2007 оны 7 дугаар сарын 06-ны өдрийн 26 дугаар тогтоол.
 3. “Бираага” бэлэн хоол. ТЕШ BST 003:2008, САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын 2б –р хавсралт
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл. ТЕШ, BST 004:2008. САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоол
 5. Шар лууванг зоорилж хадгалах. ТЕШ BST 002:2008. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаартогтоолын 4a-р хавсралт
 6. “Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл” үйлдвэрлэх технологийн заавар. САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ны өдрийн 07 дугаар тогтоолын 2 б-р хавсралт
 7. “Хар чисэнцэрийн бүжмэг”үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаартогтоолын 1-р хавсралт
 8. “Хар чисэнцэр жимсний өтгөрүүлсэн ханд” үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 06 дугаар тогтоолын 2-р хавсралт
 9. “Хар чисэнцэр жимсний дарс” үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдрийн 07 дугаар тогтоолын 7-р хавсралт
 10. “Шар лууванг зоорилж хадгалах” технологийн заавар, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолын 4б-р хавсралт
 11. Шар луувангийн нөөш” үйлдвэрлэх технологийн шинэчилсэн заавар, жор, “САМО ИНСТИТУТ”-ийн ЭЗ-ийнхурлын 2008 оны 10 дугаар сарын 15-ны өдрийн 6 дугаар тогтоолын 5-р хавсралт
 12. Цагаан зайдас. Техникийн ерөнхий шаардлага CS 0201-4080:2010. СХЗГУБ 2010.
 13. Онцлог зайдас. Техникийн ерөнхий шаардлага CS 0202-4080:2010. СХЗГУБ 2010.
 14. “Онцлог” зайдас” үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 15. “Цагаан зайдас” үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 16. “Солонго” чанамал хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 17. “Салями Люкс” чанамал бүтэн утлагат хиам үйлдвэрлэх технологийн шинэчилсэн заавар. ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2010 оны 10 дугаар сарын 04-ны өдрийн тогтоол.
 18. “Бүрдэл” цусан хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар, ХТК-ийн ЭЗ-ийн хурлын 2011 оны 2 дугаар сарын 16-ны өдрийн тогтоол.
 19. Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн заавар, ХААИС, БНМС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2013-10-16
 20. “Майрон” утаж хатаасан ямааны мах үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн хурал. 2013-10-20
 21. “Шимт” хөлдөөн хатаасан ямааны мах үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн Зөвлөлийн хурал. 2014-01-10
 22. Эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 23. Фибрилл уургийн баяжуулагч үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 24. Фибрилл уургаар баяжуулсан чанамал хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 25. Фибриноген уургаар баяжуулсан эрдэст шөл үйлдвэрлэх технологийн заавар. ТДС-ийн Эрдмийн зөвлөлийн хурал. 2017-02-16

 26. Хивэгтэй царцмаг үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. Технологийн дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 2017.10.30-ны өдрийн хурлын тогтоол
 27. Баяжуулсан чанамал хиам үйлдвэрлэх технологийн заавар, жор. Технологийн дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 2017.10.30-ны өдрийн хурлын тогтоол
 28. Биологийн идэвхт тосон бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн заавар. Технологийн дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын №02 тогтоол
 29. Хонины сүүлний тос үйлдвэрлэх технологийн заавар. Технологийн дээд сургуулийн Эрдмийн зөвлөлийн 2019 оны 4 дүгээр сарын 12-ны өдрийн хурлын №02 тогтоол

 

Тав. Ашигтай загвар, захиалгат ажил

 1. Амталж хатаасан мах. АЗГ №1581. Оюуны өмчийн газар 2007.11.28
 2. Амталж хатаасан махан таташийн жор. АЗГ №1580. Оюуныөмчийнгазар2007.11.28
 3. Царцмаган хиам. АЗГ№1578. Оюуны өмчийн газар 2007.11.28
 4. Лактат кальци-лактулозын хосолмол бэлдмэл үйлдвэрлэх арга. АЗГ №1717. Оюуныөмчийнгазар2008.11.05
 5. Колэл-1 уургийн өндөр агууламжтай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2231. Оюуны өмчийн газар 2013.12.10
 6. Ямааны махан борц үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2285. Оюуны өмчийн газар 2014.04.30
 7. Хонины гурван шимт яснаас эрдсийн бэлдмэл үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2665. Оюуны өмчийн газар 2017.03.31
 8. Гахайн хуйхнаас утаслаг уургийн баяжуулагч үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2671. Оюуны өмчийн газар. 2017.03.31
 9. Ямааны утаж хатаасан мах үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2666. Оюуны өмчийн газар. 2017.03.31
 10. Утаслаг уургаар баяжуулсан чанамал хиам үйлдвэрлэх арга. Ашигтай загварын гэрчилгээ № 2685
 11. Хивгээр баяжуулсан царцмаг үйлдвэрлэх арга. Ашигтай загварын гэрчилгээ № 3690
 12. Гүзээний хуурай бэлдмэлээр баяжуулсан чанамал хиам үйлдвэрлэх арга. Ашигтай загварын гэрчилгээ № 3691
 13. Биологийн идэвхт тосон бэлдмэл үйлдвэрлэх арга. Ашигтай загварын гэрчилгээ № 20-2019-0004009
 14. Хонины сүүлний тос үйлдвэрлэх арга. Ашигтай загварын гэрчилгээ № 20-2019-0004007
 15. “Малын ясыг хаягдалгүй боловсруулах, хүнсний болон ахуйн зориулалттай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн туршилт, судалгаа” /2016-2017/ ДБСБҮ-ийн түншлэлийг хөгжүүлэх төслийн гүйцэтгэгч
 16. “Хүүхдэд зориулсан сүүн бүтээгдэхүүн, зохицуулах үйлчлэлтэй махан бүтээгдэхүүн“ /2016-2018/ инновацийн төслийн гүйцэтгэгч
 17. “НБЦ” ХХК-ийн захиалгат “Тахианы өндөг, шохойлог хальс боловсруулах технологийн судалгаа” гэрээт ажлын “Ариутгасан шар уураг үйлдвэрлэх технологисэдвийн гүйцэтгэгч
 18. “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК-ийн гэрээт ажлын “Амьтны гаралтай тосны найрлага, шинж чанарын судалгаа” /2019.03-05 сар/ сэдвийн гүйцэтгэгч

 

Зургаа. Ном, гарын авлага

 

 1. “Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй” хичээлийн семинарын удирдамж. 2013 он 3,5 х.х
 2. “Хүнсний тоног төхөөрөмжийн лавлах” гарын авлага. УБ. 2013 он
 3. “Хүнсний үйлдвэрийн инженерийн төлөвлөлт” хичээлийн семинарын удирдамж. 2020 он 6.5 х.х
 4. “Мах боловсруулах технологи” хичээлийн лабораторийн гарын авлага. 2021 он 5.35 х.х
 5. “Технологи, инноваци” ОЭШХ-ын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. Цуврал №17. УБ 2021 он.  HHA*74.58; ДАА*378; Ч-628, 7.5 х.

 

Долоо. Удирдсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил

 

 1. Үхэр, адууны ясны өтгөрүүлсэн шөлний хүнс-биологийн үнэт чанар, аюулгүй байдлын судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 2. Тахианы амталж хатаасан мах үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил.
 3. Фибриноген уургаар баяжуулсан эрдэст шөл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 4. Давсалж боловсруулсан гахайн махны технологийн судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 5. Үхрийн махан хиамны хүнс-биологийн үнэт чанар, аюулгүй байдлын судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 6. Хурганы ходоодыг боловсруулах технологийн судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил
 7. Бог малын тархины биохимийн найрлагын харьцуулсан судалгаа. Хүнс судлалын ухааны магистрын зэрэг горилох ажил

  Харилцагч байгууллагууд

  © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан