Номын сан :

..бусад

DDC-338 O.63, Емельянов А.И.ба бус. УБ.,2017.226х , Практик тооцоо

Уг номонд үйлдвэрийн технологийн процессыг хянаж шалгах,тохируулах багажуудыг зохион бүтээх,тэдгээрийг ашиглахад хэрэглэгдэх тооцоог хэрхэн хийх,шаардлагатай өгөгдлүүдийг лавлахаас түүвэрлэн тусгасан болно.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан