Номын сан :

..бусад

НАА74 Мэргэжлийн боловсрол, сургалтын салбарын нэр томьёоны монгол- англи тайлбар толь/эмхэт. Оюун А., Тунгалаг., Жорж Колат.-УБ.:MGL Design хэвлэлийн компани., 2018.-ISBN:978-99978-2-177-5

Агуулга: Тайлбар тольд түгээмэл хэрэглэгддэг баримт бичгийн нэр томьёо,үндсэн ойлголт, тодорхойлолтуудыг эх сурвалжийн хамт монгол-англи хэл дээр нэгтгэхийн зэрэгцээ хөдөлмөрийн салбарт түгээмэл ашиглагддаг нэр томьёог багтааснаараа онцлог

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан