Номын сан :

Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 47 мэдээ )

2019-01-04 04:44:02

Энэхүү номонд геологийн үндэс,эрдэс судлал,уулын чулуулаг,геологийн он тоолол буюу геохронологи,газрын царцдасын хөдөлгөөн,газар хөдлөл,геоморфологи,газар доорхи ус,ул хөрс судлал,геодинамик,инженер-геологийн судалгаа зэрэг үндсэн бүлгүүдтэй.

Дэлгэрэнгүй ..

2019-01-04 04:42:55

Энэхүү номонд хөрсний механикийн үндсэн асуудлуудыг бүхэлд нь хамруулахаас гадна түшиг ханын тооцоо,газар доорх шугам хоолойд ирэх хөрсний даралтын тооцоо гэсэн бүлгүүдийг туст нь бүлэг болгож оруулжээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2019-01-04 04:41:08

Энэ номонд төмөрбетон бүтээцийн тооцооны онол,туршлагын асуудлыг дэлгэрэнгүй бичсэнээс гадна зарим түгээмэл хэрэглэгддэг бүтээцийн тооцооны жишээ бодож оруулсан болно.Нарийн төвөгтэй бүтээцүүдийг зураг,диаграмм,бүдүүвчээр тайлбарлан үзүүлжээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:10:24

Энэхүү эмхэтгэлд  Нийгмийн Эрүүл мэндийн хүрээлэнгээс 2011-2015 онуудад хэвлэн туурвисан илтгэл,эрдэм шинжилгээний бүтээлүүд багтжээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:09:47

Энэ номыг уншсанаар та сэтгэлээ олон талаар цэгцлэх боломжтой.Уг ном нь амьдралынхаа туршлагад тулгуурлан бичигджээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:09:09

Энэхүү сурах бичигт дээд математикийн 2000 гаруй бодлогууд эмхтгэгдсэн.Хэрэгцээт онолын тайлбарууд,жишээ бодлоготойгоо тусгагджээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:08:28

Комплекс нэгдлийн хүчиллэг,шүлтлэг,исэлдэн ангижрах шинж чанар,бүтцийн болон химийн холбооны шинж чанар,тэдгээрийн үүсэх нөхцөл,урвалын механизмын талаар тодорхойлон бичжээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:06:54

Энэхүү номонд түүхий эдийг хадгалах,талхны хөрөнгө зуурмаг бэлтгэх,хөрөнгө зуурмагийг исгэх,хэвлэх хөөлгөх,жигнэх,хөргөх,хадгалах үед явагдах процесс,тэдгээрийн мөн чанарын талаар оруулжээ.

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 06:06:10

  Зохиогч энэхүү сурах бичигт зочид буудлыг амжилттай удирдахад шаардлагатай өргөн хүрээтэй мэдлэг,алба нэгжийн үйл ажиллагааны уялдаа,холбоо,аюулгүй байдал,дэлхийд манлайлагчдын тэргүүн туршлага,,хөгжлийн сорилт,тулгамдсан асуудлуудыг дэлгэрэнгүй авч үзжээ.

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 47 мэдээ )

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан