Хоол үйлдвэрлэл, үйлчилгээний тэнхим :

 • Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тэнхим


   “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний тэнхим” нь 2000 оноос тогооч, зочид буудал зоогийн газрын ажилтан, 2001 оноос хоол үйлдвэрлэлийн техник технологич, 2006 оноос аяллын хөтөч мэргэжлүүдээр мэргэжилтэй ажилтан бэлтгэж эхэлсэн. Төгсөгчидөө бүрэн ажлын байраар хангаж, техникийн дунд болон бакалаврын түвшинд дэвшин суралцах боломжуудыг олгодог. Тус тэнхимийн багш нар нь тогооч, ЗБЗГА, АХ мэргэжлүүдээр ажил мэргэжлийн лавлах, тогооч мэргэжлийн ЧСС-ын стандарт, жишиг хөтөлбөрийг боловсруулан гаргаж, үндэсний хэмжээнд мөрдөгдөж байгаагаас гадна 2016 онд Монгол улсад зохион байгуулагдсан Ази-Европын дээд хэмжээний найрсаг уулзалтанд оролцсон олон улсын төрийн тэргүүнүүдийн хоол болон буудлын үйлчилгээнд ажилласан бүтээлч хамт олон юм.

   2015-2016 оны хичээлийн жилд:

  • МУ-ын мастер тогооч 4
  • Тэргүүлэх 2
  • Үндэсний сургагч багш 1
  • Заах арга зүйч 8
  • Магистр 10
  • Магистрант 3
  • Бакалавр 2

  Хичээлийн туслах ажилтан 1 бүрэлдэхүүнтэй сургалтын үйл ажиллагааг явуулж байна.

  дэлгэрэнгүй

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан