..бусад

2020

Монголын нүүдэлчин тогоочдын холбоо” ТББ

Сургуулийн хамтын ажиллагаа

"ТОГООЧ" мэргэжлээр суралцаж буй суралцагчдын ур чадварыг улам сайжруулан чадавхжуулах, шинэ залуу тогооч мэргэжилтэй залуусыг дэмжих, сургалтын орчинг сайжруулах, хамтарсан сургалт судалгаа хийх, мэргэжлийн багш нартай туршлага солилцох, тогооч мэргэжлээр суралцаж буй суралцагчдын сургалтын төлбөрт хөнгөлөлт үзүүлэх зэргээр хамтран ажилладаг.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан