..бусад

2012

Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар

Үйл ажиллагааны чиглэл

Нийслэлийн иргэдийн эрүүл, аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ хэрэглэх боломжийг бүрдүүлэхийн төлөө ажилладаг.

Сургуулийн хамтын ажиллагаа

Оюутнуудыг байгууллага дээр дадлагажуулах, багш, оюутны ур чадварыг дээшлүүлэх, харилцан туршлагаа хуваалцах чиглэлээр ажилладаг.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан