Төгсөгч :

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи /2001-2008/

Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи /2009-2015/

Нийтийн хоолны технологи, инженер /2002-2005/

Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи /2006-2015/

Хүнсний сүлжээний хөргөлтийн систем

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ” /2012-2021/

“ХҮНСНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН ТЕХНОЛОГИ, ЭРҮҮЛ АХУЙ” /2016-2021/

“ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТЕХНОЛОГИ” /2012-2021/

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан