..бусад

Доктор (Ph), 2008

 

 

 

 

 

СҮХБААТАРЫН НАРАНДЭЛГЭР

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮН,  ДЭД ПРОФЕССОР

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг. Нэг сэдэвт бүтээл

”Талхны чанарт гоёо, хөмүүлийн үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” Техникийн ухааны докторын зэрэг горилсон бүтээл. УБ. 2008 он

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

1. Говийн бүсийн ургамлын хүнс тэжээлийн ач холбогдол. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл 2005 он №2
2. Гоёотой талхны химийн найрлага, чанарын судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл 2005 он №4
3. Гоёо нэмсэн талхны химийн найрлага, чанарын судалгаа. МУШУТИС “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл”. УБ. 2005 он №6/78, ISSN 1560-8794
4. Гоёотой талхны химийн найрлага, чанарын судалгаа. ХТК-ийн Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ.2005 он
5. Использование Циномории Джунгарского в производстве хлеба. Труды V Международной молодежной конференции, г. Москва. 2005г
6. Гоёотой талхны химийн найрлага, чанарын судалгаа. МУШУТИС “Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл”. УБ.2006 он №7/87, ISSN 1560-8794
7. Гоёотой талхны химийн найрлага, аминхүчлийн бүрдлийн судалгаа. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл Дархан хот. ШУТИС. 2006 он
8. Хөмүүлтэй талхны химийн найрлагын судалгаа. ХТК-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2007 он
9. Хөмүүлтэй талхны чанар, химийн найрлагын судалгаа. ШУА, Хими, хими технологийн хүрээлэн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2007 он
10. Тэжээллэг чанарыг нэмэгдүүлсэн талхны химийн найрлагын судалгаа. ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2007. 4/94, ISSN 1560-8794
11. Гоёо, хөмүүл нэмсэн талхыг хадгалах үеийн чанарын өөрчлөлтийн судалгаа. ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2008. 5/102, ISSN 1560-8794
12. Гоёо, хөмүүл нэмсэн талхыг хадгалах үеийн чанарын өөрчлөлтийн судалгаа. ХТК. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ. 2008
13. Гоёо, хөмүүлтэй талхны зуурмагийн реологийн шинж чанарын судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. УБ. 2008. №2
14. Баяжуулсан талхны тэжээллэг чанарын судалгаа. ШУТИС. Эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2009. 8/110, ISSN1560-8794
15. Талхны харьцуулсан судалгаа. ХТК-ийн “Хүнсний чанар, эрүүл ахуй” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2009 он
16. Баяжуулсан талхны тэжээллэг чанарын судалгаа. ХТК. Эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл. УБ.2010
17. Баяжуулсан жигнэмэгийн технологийн судалгаа. Дарханы ТИС.Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2011
18. Баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ХТК-ийн “Органик хүнс-эрүүл мэнд” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2011 он
19. Баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2012 он
20. Ургамлын гаралтай биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний шим зүй-технологи-үйлдвэрлэл” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012
21. Баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ШУТИС-ийн багш, магистр оюутны “Хүнс судлал” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012 он
22. Биологийн идэвхит нэмэлт үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. УБ. 2013 он
23. Ургамал ногоо нэмсэн талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
24. Бүтэн үрээр баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
25. Бүтэн үрийг талх үйлдвэрлэлд ашиглах боломжийн судалгаа. ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2013 он
26. Использование циноморий Джунгарского (гоёо) в производстве хлеба. Сборник научных докладов XVI международной научно-практической конференции. УБ. 2013 он.
27. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэгч хүчин зүйлс. “Монголын оюунлаг эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн чуулган”-ы эмхэтгэл. УБ. 2014 он
28. Гурвалжин будааны кексийн шимт бодисын судалгаа. ШУТИС. ХИБС-ийн “Хүнс судлал-2014” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2014 он
29. Талх жигнэх технологийн шинэчлэл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №3(93)/2014
30. Хурдавчилсан аргаар шар сүүтэй талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ШУТИС. ҮТС-ийн “Хүнс судлал-2015” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2015
31. Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх хүчин зүйлс. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1(95)/2015
32. Тэжээллэг амттан үйлдвэрлэх технологийн судалгаа . ТДС-ийн багш нарын бүтээлийн эмхэтгэл УБ. 2015
33. Талх чихэр үйлдвэрлэлийн өнөөгийн байдал, хөгжлийн чиг хандлага. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №1.2016
34. Тэжээллэг амттан үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Дарханы ТИС-ийн “Эрүүл хүнс-2016” ЭШ-ний бага хурлын эмхэтгэл
35. Англи-орос- монгол толь. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №2, 2016 он
36. 4 шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга. Хүнс хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци бүтээгдэхүүний эмхэтгэл. УБ.2016 он
37. Англи-орос- монгол толь. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №2, 2016 он
38. Ногоон цайтай бялуу үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хоол хүнс-эрүүл мэнд” оюутны ЭШХ-ын эмхэтгэл. 2016 он
39. Үрийн хольцтой талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хоол хүнс-эрүүл мэнд” оюутны ЭШХ-ын эмхэтгэл. 2016 он
40. Талх нарийн боовны зах зээлийн судалгаа. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал-2016” эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл
41. Сав баглаа боодлын дэвшилтэт технологи. Хүн ба хүнс сэтгүүл, №4 (102)/2016
42. Талх нарийн боовны хэрэглэгчдийн зан төлвийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он
43. Үрийн хольцтой талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Эрдэмтэн эмэгтэйчүүдийн холбооны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2016
44. Глютенгүй бүтээгдэхүүний ач холбогдол “Хүн ба хүнс” сэтгүүл №1 (103)/2017

45. Гурвалжин будаа, маалингын гурилтай талхны технологийн судалгаа. ТДС-ийн багш нарын 2016 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2017 он

46. Глютен багатай талхны технологийн судалгаа. “Шинэ хүнс” ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2017 он

47. Хичээлийн үнэлгээнд шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах нь.ТДС-ийн багш нарын 2016 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2017 он

48. Хичээлийн үнэлгээнд шалгуур үзүүлэлтийг ашиглах нь. “Боловсрол судлал” сэтгүүл. УБ. 2017 он

49. Өндөгний шохойлог хальсны кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал-2017” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017 он

50. Глютен багатай талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ХАБҮЛЛ-ийн эрдэм шинжилгээний V бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017 он

51. Исследование технологии получения препарата кальция. “Техника технологии продуктов питания наука. Образование. Достижения иновации” III Российская научно-практическая конференция. Дорнод Сибирийн Технологи, удирдлагын их сургуулийн эрдэм шинжилгээний эмхэтгэл. Улан-Удэ. 2018 он

52. Глютен багатай талх, Аарцтай бүржмэл чихэр, Өндөгний шохойлог хальсаар бэлтгэсэн кальцийн бэлдмэл. Хүнс, Хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инновацийн бүтээгдэхүүний эмхэтгэл. УБ. 2018 он

53. “Исследованые усвоения кальция яичной скорлупы” “Хүнсний шим судлал-2018” багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2018 он

54. Кальциар баяжуулсан талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний “Баяжуулсан хүнс-эрүүл мэнд” бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2018 он

55. Өндөгний шохойлог хальсны кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах технологийн судалгаа. ХХААХҮЯ-наас зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний экспорт” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2018 он

56. “Кальцийн бэлдмэлийн технологийн судалгаа” сэдэвт өгүүлэл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №1(111)/2019

57. “Хөмүүлэн бүтээгдэхүүний онцлог, ач холбогдол” сэдэвт өгүүлэл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл, №1(111)/2019

58. Narandelger.S., Tamir.B., Narangerel.Ch., Erkigul.B. The technologycal Study to improve Calcium Absorption of Eggshell. Journal of Experimental Food Chemistry. An open access journal. ISSN 2472-0542, 2019, 5:1. Voiume 5, issue 1

59. С.Нарандэлгэр, Б.Тамир. Исследование технологии получения препарата кальция. “Техника технологии продуктов питания наука. Образование. Достижения иновации” III Российская научно-практическая конференция. Улан-Удэ. 2018 он

60. Нарандэлгэр.С., Баасанхуу.Т., Еркигул.Б. Исследование технологии получения препарата кальция. Международная научная конференция “Развитие сельского хозяйства на основе современных научных достижении и интеллектуальных цифровых технологии “Сибирь-Агробиотехнологии” САБИТ-2019. Новосибирская область, 18-19 ноября 2019 г

61. Narandelger.S., Tamir.B., Narangerel.Ch., Erkigul.B. The technologycal Study to improve Calcium Absorption of Eggshell. Journal of Experimental Food Chemistry. An open access journal. ISSN 2472-0542, 2019, 5:1. Voiume 5, issue 1

62. Өндөгний шохойлог хальсны кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах технологийн судалгаа. ХААХҮЯ, Хүнчдийн холбооноос зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний экспорт-2018” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2019 он

63. Өндөгний шохойлог хальсан бэлдмэлийн кальцийн шимэгдэлтийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны “Шим тэжээллэг хүнс-эрүүл мэнд” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2019 он

64. Кальциар баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны “Шим тэжээллэг хүнс-эрүүл мэнд” ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2019 он

65. Бялууг хөлдөөх, хадгалах технологийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны “Технологи, инноваци” сэдэвт ЭШБХ-ын эмхэтгэл. 2020 он

 

 

Гурав. Эрдэм шинжилгээний илтгэл


1. “Гоёотой талхны химийн найрлага, аминхүчлийн бүрдлийн судалгаа. Дархан хотын ШУТИС-ийн Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2006 он
2. Ургамлын гаралтай уураг, эрдэс бодисыг ашиглан талхны биологийн үнэт чанарыг дээшлүүлэх боломжийн судалгаа. ШУТИС эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2006 он
3. Хөмүүлтэй талхны чанар, химийн найрлагын судалгаа. ШУА, Хими, хими технологийн хүрээлэн эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2007 он
4. Хөмүүлтэй талхны эрдэс бодисын агууламжийн судалгаа . ХБТС-ийн эрдэм шинжилгээний хурал. УБ. 2007 он
5. Баяжуулсан талхны технологийн судалгаа. ШУТИС. “Байгалийн гаралтай нэмэлт гарган авах” төслийн тайлангийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2010 он
6. Ургамлын гаралтай биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний шим зүй-технологи-үйлдвэрлэл” сэдэвт ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл тавьж, эмхэтгэлд өгүүлэл хэвлүүлсэн. УБ. 2012 он
7. Биологийн идэвхит нэмэлт үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөц хангамж” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2012 он
8. Гурвалжин будаатай кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа.ТДС-ийн “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөц хангамж” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2012 он
9. Чихрийн хэрэглээ . Талх нарийн боов үйлдвэрлэгчдийн семинар. УБ. 2012 он
10. Ургамлын гаралтай нэмэлт түүхий эд.“Талх Чихэр” ХК дээр болсон “Зохицуулах үйлчилгээтэй хүнс, түүний хэрэглээ” сэдэвт онол практикийн бага хурал УБ. 2013 он
11. Гурвалжин будааны кексийн шимт бодисын судалгаа. “Талх Чихэр” ХК, ШУТИС-ийн ХИБС-ийн хамтарсан “Технологийн дэвшил Одоо ба ирээдүй” сэдэвт онол практикийн бага хурал. УБ. 2014 он.
12. Исследование влияния гобийских растении на качество хлеба. The characteristics of cultural interaction in East Asia. 4thInternational Conference of Korea-Mongolian Academy and Culture Forum. Ulan-Ude. 18-19 September. 2015
13. Талх нарийн боовны зах зээлийн судалгаа. ТДС-ийн “Хүнсний шим судлал-2016” эрдэм шинжилгээний хурал
14. Талх нарийн боовны хэрэглэгчдийн зан төлвийн судалгаа. “Байгалийн нөөц-бидний ирээдүй” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал УБ. 2016

15. Өндөгний шохойлог хальсны кальцийн шимэгдэлтийг сайжруулах технологийн судалгаа. Дэлхийн хүнсний өдрийг угтан ХХААХҮЯ дээр зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал, хүнсний экспорт-2018” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2018 он

16. Кальцийн бэлдмэл, өндгөн бүтээгдэхүүний технологийн судалгааны дүнгээс. ТДС-ийн багш нарын “Хоол тэжээл, хүнсний аюулгүй байдлын тулгамдсан асуудлууд-2019” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2019 он


Дөрөв. Ном, гарын авлага


1. “Талх чихрийн технологи-1” хичээлийн лабораторийн шинжилгээний аргачлал. 1,5 х/х. Урлах эрдэм. УБ. 2007
2. Чихэр, нарийн боовны шинжилгээний аргачлал. 1,5 х/х. Урлах эрдэм УБ. 2007
3. Талх үйлдвэрлэх технологи. 6,5 х/х. Урлах эрдэм. УБ. 2009
4. Талх нарийн боовны үйлдвэрийн төсөл зохиох аргачлал, 6,5 х/х. Урлах эрдэм. УБ. 2010
5. Технологийн дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2011 он. 12 х.х
6. Талх үйлдвэрлэх технологи. 9,5 х.х, Урлах эрдэм УБ. 2011 он, ISBN 978-99962-910-6-7
7. Технологийн дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2012 он. 8 х.х
8. “Талх чихэр гоймонгийн технологи-1” хичээлийн лабораторийн удирдамж. УБ. 2012 он. 2 х.х
9. “Талх чихэр гоймонгийн технологи-2” хичээлийн лабораторийн удирдамж. УБ. 2012 он, 3 х.х
10. “Хүнсний шим зүй-технологи-үйлдвэрлэл” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012 он. 9 х.х.
11. “Физиологи” хичээлийн семинарын эмхэтгэл. УБ. 2013, 3 х.х.
12. “Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн лавлах” гарын авлага. УБ. 2013 он, 8 х.х.
13. “Технологийн дээд сургуулийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2013 он, 9 х.х
14. “Хүнсний шим судлал” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
15. “Хүнснээс шалтгаалах эмгэг судлал” хичээлийн семинарын удирдамж.УБ. 2014 он, 5 х.х
16. Гоёо хөмүүл, судалгаа, ач холбогдол.УБ. 2014 он, 3 х.х, ISBN 978-99973-64-97-5
17. “Хүнсний шим судлал-2014” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл
18. Хүнсний бүтээгдэхүүний сав баглаа боодлын технологи” хичээлийн семинарын эмхэтгэл . УБ. 2015 он, 5 х.х
19. “Хүнсний шим судлал-2015” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл УБ. 2015 он
20. Технологийн дээд сургуулийн багш нарын бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2015 он, 11 х.х
21. Талх үйлдвэрлэлийн технологи, 7 х.х, ISBN 978-99978-4-178-2
22. “Хүнсний шим судлал-2016” ТДС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016 он

Тав. Патент, ашигтай загварын гэрчилгээ


1. С.Нарандэлгэр, Д.Цэцгээ, Г.Тэмүүжин. Хөмлөөр талх хийх арга. Ашигтайзагварынгэрчилгээ. 2006 он. №1397
2. С.Нарандэлгэр, Д.Цэцгээ. Гоёотой талх. Ашигтайзагварынгэрчилгээ. 2005 он. №1217
3. С.Нарандэлгэр, О.Болор-Эрдэнэ. Гурвалжин будааны кекс хийх арга. Ашигтайзагварынгэрчилгээ. 2015он. №2464
4. С.Нарандэлгэр, М.Мөнхцэцэг. Гурилан бүтээгдэхүүнийг шар будаатай үйлдвэрлэх арга. Ашигтайзагварынгэрчилгээ. 2015 он. №2493

5. С.Нарандэлгэр, М.Мөнхцэцэг. Аарцтай бүржмэл чихэр үйлдвэрлэх арга. 2017 он. №2731

6. С.Нарандэлгэр, Н.Бүрэнжаргал. Глютен багатай талх үйлдвэрлэх арга. 2018 он, №20-0002800

7. С.Нарандэлгэр, Б.Тамир. Кальцийн бэлдмэл гарган авах арга. АЗГ №20-0003791, 2018 он

8. С.Нарандэлгэр. Хөмүүлийн өтгөрүүлсэн шүүс бэлтгэх арга. АЗГ №20-0003004 , 2019 он

9. С.Нарандэлгэр. Кальциар баяжуулсан талх үйлдвэрлэх арга. АЗГ №20-0003226 , 2020 он


Зургаа. Удирдсан эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажил


1. Б.Энхгэрэл. Хөх тариагаар сувиллын чанартай бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2006 он
2. М.Энхзул. ШУТИС. Пивоны үлдэгдэл дрожжийг боловсруулах технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2009 он
3. Э.Наранчимэг. биологийн идэвхит нэмэлт үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2012 он
4. О.Болор-Эрдэнэ. Гурвалжин будаатай кекс үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2012 он
5. З.Оюун. Нэмэлттэй талх үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2014 он
6. Г.Түвшинзаяа. тэжээллэг амттан үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. Хүнс судлалын магистрын зэрэг горилох ажил. 2015 он

Долоо. Төсөлт ажил


1. “Эх орны байгалийн гаралтай цэвэр түүхий эд ашиглан хоол боловсруулах үйл ажиллагааг дэмжих, ясны сийрэгжилтээс сэргийлэх үйлчлэл бүхий хүнсний нэмэлт гарган авах технологийн судалгаа. ШУТИС, ЭМШУИС-ийн хамтарсан төсөл. УБ. 2007-2010 он

2. Шингэн өндөг, шохойлог хальсаар бэлдмэл, бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “НВЦ” ХХК-ийн захиалгат төсөл. УБ. 2018 он

3. “Говийн хөмүүл, амьтны гаралтай тосны найрлага, шинж чанарын судалгаа” Өмнөговь аймгийн “Өнөд өвлөх урлахуй” ХХК-ийн захиалгат ажил. УБ. 2019 он

4. “Кальцийн бэлдмэл, өндгөн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл” инновацийн төслийн удирдагч. УБ. 2018-2020 он

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан