..бусад

Доктор (Ph), 2018

 

 

 

 

 

ЦЭДЭНДАМБЫН ДОРЖСҮРЭН

СУРГАЛТ, ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ ЭРХЭЛСЭН ЗАХИРАЛ, ДЭД ПРОФЕССОР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нэг сэдэвт бүтээл

Бифидобактер, сүүнхүчлийн бактерийн симбиоз өсгөвөр ашиглан пробиотик бэлдмэл үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ХАА-н ухааны доктор, Ph.D зэрэг горилох диссертаци. УБ. 2018 он

 Нэг. Эрдэм шинжилгээний илтгэл

 1. ”Бифидобактери, сүүн хүчлийн бактерийн хосолмол хөрөнгөний харилцан зохицолдоог судалсан дүн” ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2006 он
 2. ”Хосолмол хөрөнгөөр аарц үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” ШУТИС-ийн доктор, магистр оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2011 он
 3. “Хосолмол хөрөнгөөр аарц үйлдвэрлэх” технологийн судалгаа. ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2011
 4. Шар сүү ашиглан биобэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. БСШУСЯ, Шинжлэх ухааны академи, Шинжлэх ухаан технологийн сан, Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо. “Хүрэлтогоот-2016” залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал. Дархан хот. 2016 он
 5. Бифидобактери ялгах туршилтын дүн. ХААИС-ийн МААБТС-ийн эрдмийн зөвлөлийн их семинар. УБ. 2017 он
 6. Пробиотик бэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. ХХААХҮЯ-аас зохион байгуулсан “Хүнсний аюулгүй байдал” эрдэм шинжилгээний бага хурал. 2017.10.16
 7. Шар сүүний уургаар чихэр үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны “Шим тэжээллэг хүнс-эрүүл мэнд” эрдэм шинжилгээний бага хурал. УБ. 2019 он

Хоёр. Эрдэм шинжилгээний өгүүлэл

 1.“Хосолмол хөрөнгөөр аарц үйлдвэрлэх технологийн судалгаа” Дарханы ТИС. Олон улсын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. Дархан. 2011

2. Био бэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хуралд илтгэл, эмхэтгэлд өгүүлэл. УБ. 2012 он

3. “Шар сүүний уургаар баяжуулсан исэг идээ үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”. Дархан-уул аймгийн ШУТИС – ийн эмхэтгэл. УБ. 2012 он

4.“Бифидобактер болон пропион хүчлийн бактериар баяжуулсан аарц үйлдвэрлэх технологийн судалгаа”. ХААИС-ийн эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2011 он

5.“Биобэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа”. ТДС-ийн “Хүнсний түүхий эд, бүтээгдэхүүний нөөц хангамж” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2012 он

6. Шар сүүний уургаар баяжуулсан исэг идээ үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн Оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл, 2012 оны 12-р сар

7. Сонгомол тэжээлт орчинд бифидобактерийн ургах онцлог. Хүн ба хүнс 2013 оны №3

8.Пропион хүчлийн бактерийг ашиглан биобэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Шинэ зууны хүнс” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл.УБ. 2013 он

9. Анар жимсээр баяжуулсан тараг үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. ТДС-ийн “Шинэ зууны хүнс” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он

10. Шар сүү ашиглан пробиотик бэлдмэл үйлдвэрлэх боломжийн судалгаа. Хүн ба хүнс. №1 (92). УБ. 2014

11. Бяслагийг бялууны үйлдвэрлэлд нэмэлтээр ашиглах боломжийн судалгаа. ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2014 он

12. Жимсээр баяжуулсан тараг үйлдвэрлэх арга. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №1. УБ. 2015

13. Пропион хүчлийн бактерийг исгэлэн сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлд ашиглах технологийн судалгаа. ШУТИС-ийн ҮТС-ийн “Хүнс судлал-2015” эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2015 он

14. “Жимсээр баяжуулсан тараг үйлдвэрлэх арга” 2015 он (Хүн ба хүнс сэтгүүл)

15. “Анар жимсээр баяжуулсан тараг”шинэ бүтээгдэхүүний танилцуулга. ХХААЯ-аас зохион байгуулсан “Хүнс, хөдөө аж ахуйн салбарын шинжлэх ухаан, технологи, инноваци” бүтээгдэхүүний эмхэтгэл. УБ. 2015 он

16. Ямааны сүү үйлдвэрлэл. “Хүн ба хүнс” сэтгүүл. №3. УБ. 2016

17.Симбиотик сүүн бүтээгдэхүүний технологийн судалгаа. Монголын оюунлаг эрдэмтэн эмэгтэйчүүд ТББ-ын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. УБ. 2016 он

18. Синбиотик бэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. “Хоол хүнс-эрүүл мэнд” Оюутны ЭШХ-ын эмхэтгэл, УБ. 2016 он

19. Бифидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан судалгааны дүнгээс. Mongol-Korea academy and culture forum.2016 он

20. Шар сүү ашиглан биобэлдмэл гарган авах технологийн судалгаа. БСШУСЯ, Шинжлэх ухааны академи, Шинжлэх ухаан технологийн сан, Монголын залуу эрдэмтдийн холбоо. “Хүрэлтогоот-2016” залуу судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. 2016 он

21. Хам бүрэлдэхүүнт хөрөнгө гарган авсан туршилтын дүн. ТДС-ийн багш нарын 2016 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2017 он

22. Бифидобактерийн өндөр идэвхтэй өсгөврүүдийн омог ялгасан судалгааны дүнгээс. ТДС-ийн багш нарын 2016 оны эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл. 2017 он

23. Хам бүрэлдэхүүнт хөрөнгөний технологийн судалгаа. “Шинэ хүнс” ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2017 он

24. Шинэ нэр төрлийн аарцан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх технологийн судалгаа. “Шинэ хүнс” ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. 2017 он

25.Пробиотик бэлдмэлийн технологийн судалгаа. ХАБУЛЛ-ийн V бага хурлын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2017 он

26. Шар сүүгээр биологийн идэвхит хүнсний нэмэлт бэлтгэх технологийн судалгаа. “Хүнсний аюулгүй байдал” ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. УБ. 2017 он

27. Нэрс жимсээр хүнсний нэмэлт бүтээгдэхүүн бэлтгэх технологийн судалгаа. “Хүнсний аюулгүй байдал” ТДС-ийн оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын илтгэлүүдийн эмхэтгэл. УБ. 2017 он

 Гурав.Ном, сурах бичиг

 1. Нарангэрэл.Ч., Доржсүрэн.Ц Сүү боловсруулах технологи I, II” лабораторын гарын авлага УБ.-2007 он
 2. Доржсүрэн.Ц., Туяа.Т. “Хүнсний микробиологи” лабораторийн гарын авлага УБ.-2007 он
 3. Доржсүрэн.Ц., Батзул.Д. “Хүнсний чанар-аюулгүй байдал” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ.2009 он
 4. Доржсүрэн.Ц., Буянжаргал.Б. “Хүнсний аж үйлдвэрийн хөгжил – 80жил” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл 2010 он
 5. Доржсүрэн.Ц. “Органик хүнс – эрүүл мэнд” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2011 он
 6. Доржсүрэн.Ц. “Паразит судлал” хичээлийн семинарын удирдамж. УБ.2010 он
 7. Доржсүрэн.Ц. “Биотехнологи” хичээлийн семинарын удирдамж. УБ. 2011 он
 8. Доржсүрэн.Ц. “Микробиологийн үндэс” шинжилгээний аргачлал. 3,5 х.х УБ. 2012 он
 9. Доржсүрэн.Ц. “Хүнсний микробиологи” шинжилгээний аргачлал. 3,3 х.х. УБ. 2012 он
 10. Доржсүрэн.Ц.Биологийн үндэс” семинарын удирдамж. 3,3 х.х. УБ. 2012 он
 11. Доржсүрэн.Ц.Микробиологийн тестийн сан. 5,6 х.х. УБ: 2012 он
 12. Доржсүрэн.Ц., Нарангэрэл.Ч. Сүү боловсруулах үйлдвэрлэл. Сурах бичиг. 53,6 х.х. УБ. 2012 он
 13. Доржсүрэн.Ц., “Биотехнологи” хичээлийн семинарын удирдамж. 2013 он 2.3 х.х
 14. Доржсүрэн.Ц., “Хүнсээр дамжих халдвар, тархвар судлал” хичээлийн лабораторийн удирдамж. 2013 он 2.8 х.х
 15. Доржсүрэн.Ц.ба бусад. Хүнсний үйлдвэрийн тоног төхөөрөмжийн лавлах гарын авлага. 8 х.х. УБ. 2013
 16. Доржсүрэн.Ц., Нарандэлгэр.С. “Хүнсний шим судлал” сэдэвт багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он. 7,8 х.х.
 17. Доржсүрэн.Ц. “Шинэ зууны хүнс” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2013 он
 18. Мөнхбат.Л., Нарангэрэл.Ч., Доржсүрэн.Ц. Бифидобактери, шинж чанар, үйлчлэл, судалгааны арга зүй. УБ. 2014 он, 7 х.х
 19. Нарангэрэл.Ч., Доржсүрэн.Ц. Сүүний үйлдвэрийн төсөл. УБ. 2015 он, 25 х.х
 20. Доржсүрэн. Ц.“Хүнс хөгжлийн түлхүүр” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ 2015 он
 21. Доржсүрэн.Ц. “Байгалийн нөөц бидний ирээдүй” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын эмхэтгэл. УБ. 2016

Дөрөв. Шинэ бүтээл, ашигтай загвар

 1. Анар жимсээр тараг үйлдвэрлэх арга. АЗГ. №2264. Оюуны өмчийн газар. 2014.03.25
 2. Хүрэн манжингаас хүнсний будаг гарган авах арга. АЗГ №2363. Оюуны өмчийн газар. 2015.01.08
 3. Бифидо агуулах биобэлдмэл үйлдвэрлэх арга. АЗГ №2601, 2016 он
 4. Сүүний ээдмийг бэлтгэх болон хэрэглэх арга. АЗГ. №2732, 2017 он
 5. Арвайгаар баяжуулсан аарцан үрэл үйлдвэрлэх арга АЗГ. №2733, 2017 он
 6. Хам бүрэлдэхүүнт хөрөнгө бэлтгэх арга. АЗГ №2779, 2017 он

  Харилцагч байгууллагууд

  © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан