..бусад

“Технологийн дээд сургуулийн ХҮТЭА мэргэжлийн III, IY ангийн дадлагын тайлан хамгаалалт боллоо.

ХҮТЭА 3б, 3в ангийн оюутнууд 2021 оны 9 дүгээр сарын 15-нд эрүүл ахуйн мэргэжлийн дадлагын тайлан, ХҮТЭА 4а ангийн оюутнууд 2021 оны 9 дүгээр сарын 22-нд үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хамгааллаа.

ХҮТЭА 3б, 3в ангийн оюутнууд нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газрын хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний хяналтын хэлтэст эрүүл ахуйн мэргэжлийн дадлага,  ХҮТЭА 4а ангийн оюутнууд “Хан брэнд” ХХК, Макс группийн “Макс хүнс” ХХК-ийн үйлдвэрт үйлдвэрлэлийн дадлага хийв.

ХҮТЭА 3б, 3в, 4а ангийн оюутнууд онолын мэдлэг, мэргэжлийн дадлагад тулгуурлан үйлдвэрлэл, үйлчилгээг зохион байгуулах, хөтлөн явуулах, технологийн урсгалын дагуу хяналт тавих, үйлдвэрлэлийг технологи - эрүүл ахуй, ариун цэвэр, хөдөлмөр хамгааллын шаардлагад нийцүүлэн өөрчлөн зохион байгуулах, үйлдвэрлэлийн болон эрүүл ахуйн зохистой дадал хэвшүүлэх чадвар, арга барил эзэмшиж, дадлагын зорилгоо амжилттай биелүүлсэнээ тайлагнаж, хамгаалав.

Дадлагын давуу тал:

  • Оюутнууд удирдамжийн дагуу мэргэжлийн байцаагч, технологич, мастер нартай ажиллахад дадлага туршлага олж авч байсан.
  • Хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээний газруудад хууль, дүрэм, журам, стандартад заагдсан шаардлагуудын хэрэгжилтийг онол, практикыг харьцуулан дүн шинжилгээ хийхэд дөхөмтэй байсан.

Мэдээ бэлтгэсэн: Багш Н.Чимэгээ, Ph.D

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан