Номын сан :

..бусад

ДАА 370 Ухаалаг удирдахуй/Хян.Цээпил С., Ганчимэг Ц.-УБ.:Мөнхийн үсэг ХХК.,2019.-ISBN978-9919-21-324-46:

Агуулга: Менежмент буюу удирдахуй гэж юу болохыг олон талаас нь өөр өөр өнцгөөс харсан тодорхойлолтууд олон байх ч нэлээд нийтлэг, ерөнхий байдлаар “Менежмент бол байгууллагын зорилгод чиглэсэн үйл ажиллагааг төлөвлөх, зохион байгуулах, боловсон хүчний нөөц бүрдүүлэх, манлайлах, хянах үйл ажиллагаануудыг нэгдэл” гэж тодорхойлжээ.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан