Номын сан :

..бусад

НАА-92 Үндэсний мэргэшлийн хүрээний нэр томьёоны англи-монгол тайлбар толь/ эмхэтгэл. Мянган Б., Тунгалаг Ч.;Ред. Цагаач Г.- УБ.,2019.-ISBN:978-9919-21-455-5

Агуулга: Тайлбар толь нь 150 гаруй нэр томьёо, тодорхойлолт, тайлбарыг англи- монгол хэл дээр цагаан толгойн үсгийн дарааллын дагуу эх сурвалжийн хамтаар багтаасан.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан