Номын сан :

Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 47 мэдээ )

2017-06-22 05:18:35

Сүүний салбарын холбогдох мэдээлэл,сүүний хөгжлийн чиг хандлага,сүүний салбарын аж ахуй нэгж байгууллага,сүү,сүүн бүтээгдэхүүний тухай ойлголт,салбарын хөгжлийг дэмжигч байгууллагууд зэргийг эмхтгэн багтаажээ

Дэлгэрэнгүй ..

2017-06-22 05:09:26

DDC-637  С 85     Мөнхжаргал Б.,ба бус   Сүү үйлдвэрлэл А-Я.УБ.,2016.-170х

Агуулгын хувьд уг ном нь сүүний үхэр,түүний тэжээллэг маллагаа,сүүний фермийн аж ахуй,сүүний тухай ойлголт,чанартай сүүг үйлдвэрт нийлүүлэх,сүү боловсруулах тоног төхөөрөмж зэргийг багтаажээ

Дэлгэрэнгүй ..

2015-05-07 02:54:41

Мэргэжлийн 7 нэр төрлийн орос,монгол сэтгүүлийг тогтмол захиалж ашиглаж байна.

Дэлгэрэнгүй ..

2015-05-07 02:40:00

DDC-637.1

M-817

Тус гарын авлагад сүүний тухай ойлголт, физик -хими, биологийн шинж чанар,сүүнд хийгдэх анхан шатны  боловсруулалт,хоногт 500-1000 л сүү боловсруулах  цехэд үйлдвэрлэх боломжтой  бүтээглэхүүний технологи, технологийн тооцоолол хийх  аргачлал, сүү боловруулах тоног төхөөрөмж, цехийн цэвэрлэгээ, ариутгалын талаар тусгасан болно.

Дэлгэрэнгүй ..

2015-05-07 01:13:24

DDC-363.192

Д-275

Энэхүү номонд "Хүнсний аюулгүй байдал" ухагдахууны бүтэц,агуулга,мөн чанарыг онолын болон прагматик хандлагаар авч үзэн энэ чиглэлийн судалгааны хандлага, арга зүйн шинжлэх ухааны үндсийг товч танилцуулсан  болно.

Дэлгэрэнгүй ..

2015-05-07 00:51:13

DDC-664.009 2

Her-57

Энэ ном нь хүнс үйлдвэрлэлийн чиглэлээр суралцагчдад хурдан хугацаанд арга барилаа олж, бие даан суралцахад нь сургалтын материал ,гарын авлага, хөтөч нь болж өгнө. Мөн дан ганц оюутан,сурагчид гэлтгүй мэргэжлийн тогооч,хүнс үйлдвэрлэлийн салбарын багш мэргэжилтнүүдэд ч мөн адил сайн туслах нь байж чадна.

Дэлгэрэнгүй ..

2015-05-07 00:19:39

DDC-910.202

Э-739

Монгол орон нь  гадаадын жуулчид судлаачдын анхаарлыг ямагт татсаар ирсэн бөгөөд  тшшх археологи, байгалийн аялал жуулчлалын маршрут, сүлжээг бий болгосноор улс орны эдийн засагт нэмэр хандив  болоод зогсохгүй  цаашид  хадгалж, хамгаалах, судлах, бүтээн  байгуулалтын үйл ажиллагаатай зөв  зохистой уялдуулах, бодлого чиглэлийг оновчтой тогтоох боломж бүрдэнэ хэмээн итгэж байна.Энэхүү аялал жуулчлалын маршрут,танилцуулга нь 2012-2014 онд БСШУ-ны Сайдын нэрэмжит докторын дараах судалгааны тэтгэлэгт грантын хүрээнд гүйцэтгэсэн судалгааны ажлын үр дүн болно

Дэлгэрэнгүй ..
Хуудас:  1   2   3   4   5  ( 47 мэдээ )

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан