• Сургуулийн хэмжээний сургалт, эрдэм судлалын бодлого, чиглэл, үр дүнг хэлэлцэн батлах
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг жил бүр хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгөн, цаашдын зорилго, чиглэлийг тогтоох
  • Бүх шатны сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах, шинэ хөтөлбөрийг батлах
  • Багш нарын боловсруулсан эрдэм шинжилгээний төсөл /сэдэв/-ийн саналыг  хэлэлцэж шийдвэр гаргах
  • Докторын зэрэг хамгаалах бүтээлд урьдчилан дүгнэлт өгөх
  • Бакалавр, магистрын чиглэлийн судалгааны ажлын чиглэл, сэдвийг хэлэлцэн батлах
  • Тодорхой шалгуур хангасан багш нарт тус сургуулийн профессор, дэд профессор, хүндэт профессор цол, үнэмлэх олгох
  • Эрдмийн цолоо ахиулахаар суралцаж буй багш нарын судалгаа шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тогтмол хэлэлцэн, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  • Багш нарт бүтээлийн чөлөө олгох асуудлыг хэлэлцэн санал гаргах, үр дүнг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах
  • Багш нарын бичсэн ном сурах бичиг, гарын авлага, товхимол, сургалтын бусад материалыг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах

 ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН БҮРЭЛДЭХҮҮН

 

Овог нэр

Эрдмийн зэрэг, цол

Албан тушаал

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА

1

Б.Бат-Эрдэнэ

Профессор

ТДС-ийн ерөнхий захирал

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

2

О.Энхзул

Доктор Ph.D

ТДС-ийн магадлан итгэмжлэгдсэн биохимийн лабораторийн эрхлэгч

ЭРДМИЙН ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮД

3

Ц. Доржсүрэн

Доктор Ph.D, дэд проф

ТДС-ийн сургалт, хүмүүжил эрхэлсэн захирал

4

С. Нарандэлгэр

Доктор Ph.D, дэд проф

ТДС-ийн сургалт, эрдэм шинжилгээний албаны менежер

5

Ч. Нарангэрэл

Доктор  Ph.D, Проф

“Витафит” ХК-ийн үйлдвэрлэл эрхэлсэн захирал

6

Н.Чимэгээ

Доктор Ph.D, дэд проф

ТДС-ийн Хүнсний технологийн тэнхимийн эрхлэгч

7

Я.Баярхүү

Доктор Ph.D, дэд проф

ТДС-ийн ЭЗ-ийн гишүүн

8

Р. Дарьхүү

Доктор Ph.D, дэд проф

ТДС-ийн ЭЗ-ийн гишүүн

9

Л.Дамдинсүрэн

Доктор Sc.D, проф

ШУТИС-ийн ҮТС-ийн  Хүнсний инженер зүйн салбарын зөвлөх профессор

10

Л.Оюунцэцэг

Доктор Sc.D, проф

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага, хүмүүнлэгийн сургууль, Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч

11

С. Өнөрсайхан

Доктор  Ph.D

Нийгмийн эрүүл мэндийн хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

12

С.Санжаабадам

Доктор  Ph.D

Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

13

А.Бат-Эрдэнэ

Доктор  Ph.D

     ХААИС, МААБС-ийн багш

Дэлгэрэнгүй ..

Харилцагч байгууллагууд

© 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан