..бусад

2020

Сүү” ХХК 

Үйл ажиллагааны чиглэл

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэл

Сургуулийн хамтын ажиллагаа

Сүү, сүүн бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэлийн технологийн ажилтан мэргэжлээр суралцагчдыг дадлагажуулах, багш, оюутан нарын ур чадварыг үйлдвэрлэлийн орчинд дээшлүүлэх, төгсөгчдийг ажлын байраар хангах, оюутнуудыг цагийн ажлаар хангах, үйлдвэрийн ажилчдыг онолын болон ур чадварын чадавхжуулах сургалтанд хамруулах, хамтарсан туршилт судалгааны ажлууд гүйцэтгэх, ажил олгогчийн оролцоотойгоор сургалтын  стандарт, хөтөлбөрийг шинэчлэн сайжруулах зэргээр хамтран ажилладаг.

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан