..бусад

1999

Монголын Хүнсчдийн холбоо ТББ

Үйл ажиллагааны чиглэл

Гишүүн аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудын мэргэжлийг дээшлүүлэх, давтан сургах. Өмчийн бүх хэвшлийн хүрээнд хүнсний үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийг дэмжих;Хүнсний зохистой хэрэглээ, эрүүл хооллолтын талаар олон нийтэд мэдлэг олгох цуврал арга хэмжээ хэрэгжүүлэх зэрэг үйл ажиллагаа явуулдаг ТББ.

Сургуулийн хамтын ажиллагаа

Хамтарсан сургалт, семинарь, уралдаан тэмцээн зохион байгуулдаг. Салбарын мэдээлэл солилцдог. 

    Харилцагч байгууллагууд

    © 2015 он, Технологийн дээд сургууль. Бүх эрх хуулиар хамгаалагдсан