1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

ХҮТ-3а ангийн оюутнууд "Хүүхдийн хоол"-ны өдөрлөг хийлээ.

Тус ангийн оюутнуудын мэргэжлийн хичээлээр үзсэн сурснаа тайлагнах, хүүхдийн хоолны өдөрлөг зохион явуулахад Мэргэжлийн багш С.Энхжаргал, Д.Отгонтуяа нар удирдан ажиллалаа.Тайлан- өдөрлөгт ХҮҮТ-ийн багш нар, анги удирдсан багш оролцож, суралцагчдын хийсэн хоол, хүнсний бүтээгдэхүүнд санал зөвлөгөө өгсөн юм.

 

 

 

 

 

 

 

 

Мэдээллийн эх сурвалж АУ багш: М.Өнөржаргал

 

Их уншсан