1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Магадлан итгэмжлэл

2011

2011 онд Ази номхон далайн бүс нутгийн (АРАСС) хэмжээнд магадлан итгэмжлэгдэж хүрэл медалийн болзол хангасан.

2007

2007 онд Дээд болон мэргэжлийн боловсролын байгууллагын 2 дахь магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг ханган биелүүлсэн.

2002

2002 онд Дээд боловсролын “Магадлан итгэмжлэгдсэн” 39 дэхь сургууль болсон.

2012

2012 онд Дээд боловсролын байгууллагын аттестатчилалд амжилттай дүгнэгдсэн.

2012.9

2012 онд “Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2014.9

2014 онд “Хүнсний үйлдвэрлэлийн технологи, эрүүл ахуй” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2014.10

2014 онд “Хоол үйлдвэрлэл үйлчилгээний технологи” мэргэжлийн сургалтын хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэлийн шалгуур шаардлагыг хангаж магадлан итгэмжлэгдсэн.

2014

2014 онд Ази номхон далайн бүс нутгийн (АРАСС) хэмжээнд 2 дахь удаагаа магадлан итгэмжлэгдэж мөнгөн медалийн болзол хангасан.

2015

2015 онд Ази номхон далайн бүс нутгийн (АРАСС) хэмжээнд дахин магадлан итгэмжлэгдэв.

2017

Биохимийн лаборатори нь 2015 онд шинээр байгуулагдсан бөгөөд MNS ISO/ IEC 17025 стандарт шаардлагыг хангаж 2017 оны 08 сарын 01-нд стандартчилал хэмжил зүйн газрын итгэмжлэлийн гэрчилгээг авсан. 

2018

Боловсролын магадлан итгэмжлэх үндэсний зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн 2018.06.20-ны өдрийн 20 тоот тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдэв.

2019

Хүнс, технологийн политехник коллеж "Боловсролын магадлан итгэмжлэх" үндэсний зөвлөлийн Удирдах зөвлөлийн тогтоолоор 5 жилийн хугацаатай магадлан итгэмжлэгдэв.

2020

Биохимийн лаборатори нь MNS ISO/ IEC 17025 стандарт шаардлагыг 2 дахь удаагаа хангаж 2020 оны 08 сард стандартчилал хэмжил зүйн газрын итгэмжлэлийн гэрчилгээг дахин авлаа. 

Их уншсан