1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

“Хүнс-нэг эрүүл мэнд” сэдэвт багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал амжилттай зохион байгуулагдлаа.

2024-04-18

“Хүнсний аюулгүй байдал ба инженерчлэл-2023” сэдэвт оюутны эрдэм шинжилгээний хуралыг 2023 оны 11 сарын 27-ны өдөр ТДС-ийн хурлын зааланд зохион байгуулав.

2023-12-01

“ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ” оюутны эрдэм шинжилгээний бага хурлын удирдамж

2023-10-17

ШУТИС-ийн ҮТСургууль, Монголын тогооч нарын холбоотой хамтран зохион байгуулсан уулзалт семинарт хамрагдлаа

2023-09-19

Ази тивийн сүүний түншлэл хүрээнд лекц зохион байгуулав.

2023-05-24

“ХҮНС-ХҮРЭЭЛЭН БУЙ ОРЧИН” Эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

2023-03-02

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН МАГИСТРЫН ХӨТӨЛБӨРТ ЭЛСҮҮЛЭХ БҮРТГЭЛ ЭХЭЛЛЭЭ

2023-02-09

"ТЕХНОЛОГИ -ИНЖЕНЕРЧЛЭЛ 2022" Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал боллоо.

2022-12-07

ТЕХНОЛОГИ- ИНЖЕНЕРЧИЛЭЛ” оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын удирдамж

2022-11-10

ХҮТЭА 3Б, 3В АНГИЙН ТӨГСӨЛТИЙН ӨМНӨХ ДАДЛАГЫН ТАЙЛАН ХАМГААЛАЛТ БОЛЛОО

2022-10-20

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛИЙН БАГШ НАРЫН “ЭЭЛЖИТ ХИЧЭЭЛИЙГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЕМИНАР БОЛЛОО

2022-09-15

“КАЛЬЦИЙН БЭЛДМЭЛ, ӨНДГӨН БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ” сэдэвт инновацийн төсөл хэрэгжүүлж, ШУТСанд хүлээлгэн өглөө.

2022-04-20

Их уншсан