1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Эрдэм шинжилгээ, инноваци

ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Сургуулийн хэмжээний сургалт, эрдэм судлалын бодлого, чиглэл, үр дүнг хэлэлцэн батлах
  • Сургалт, эрдэм шинжилгээний ажлын тайланг жил бүр хэлэлцэн үнэлэлт дүгнэлт өгөн, цаашдын зорилго, чиглэлийг тогтоох
  • Бүх шатны сургалтын хөтөлбөрт өөрчлөлт оруулах, шинэ хөтөлбөрийг батлах
  • Багш нарын боловсруулсан эрдэм шинжилгээний төсөл /сэдэв/-ийн саналыг  хэлэлцэж шийдвэр гаргах
  • Докторын зэрэг хамгаалах бүтээлд урьдчилан дүгнэлт өгөх
  • Бакалавр, магистрын чиглэлийн судалгааны ажлын чиглэл, сэдвийг хэлэлцэн батлах
  • Тодорхой шалгуур хангасан багш нарт тус сургуулийн профессор, дэд профессор, хүндэт профессор цол, үнэмлэх олгох
  • Эрдмийн цолоо ахиулахаар суралцаж буй багш нарын судалгаа шинжилгээний ажлын явц, үр дүнг тогтмол хэлэлцэн, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
  • Багш нарт бүтээлийн чөлөө олгох асуудлыг хэлэлцэн санал гаргах, үр дүнг хэлэлцэн дүгнэлт гаргах
  • Багш нарын бичсэн ном сурах бичиг, гарын авлага, товхимол, сургалтын бусад материалыг хэлэлцэх, дүгнэлт гаргах

 

Төлөөлөл

Албан тушаал

Зэрэг, цол

Овог нэр

1

Эрдмийн зөвлөлийн дарга

ТДС-ийн ерөнхий захирал

Профессор

Б.Бат-Эрдэнэ

2

Эрдмийн зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга

ТДС-ийн ахмад багш

Доктор  Ph.D,

дэд проф

С.Нарандэлгэр

Эрдмийн зөвлөлийн гишүүд

3

Сургуулийн төлөөлөл

ТДС-ийн үүсгэн байгуулагч, удирдах зөвлөлийн дарга

МУ-ын гавъяат багш, Доктор Ph.D, проф

Б.Барамсай

4

ТДС-ийн ахмад багш

Доктор  Ph.D,

дэд проф

Р.Дарьхүү

5

ТДС-ийн эрдэм шинжилгээ, инноваци, хамтын ажиллагаа эрхэлсэн захирал

Доктор  Ph.D, проф

Ч.Нарангэрэл

6

ТДС-ийн багш

Доктор  Ph.D, проф

Н.Чимэгээ

7

ТДС-ийн багш

Доктор  Ph.D

дэд проф

О.Энхзул

8

ТДС-ийн тэнхимийн эрхлэгч

Доктор  Ph.D

П.Байгалмаа

9

БСШУЯ

Боловсролын хүрээлэнгийн эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга

Доктор  Ph.D

С.Санжаабадам

10

Эрдэм шинжилгээний байгууллагын төлөөлөл

ШУА-ийн молекул биологийн хүрээлэн

Академич

Доктор Sc.D

Ж.Норовсүрэн

11

Нийгмийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн Захирал

Доктор  Ph.D

С.Өнөрсайхан

12

Сургалтын байгууллагын төлөөлөл

“Идэр” их сургуулийн тэнхимийн эрхлэгч

Доктор  Ph.D

дэд проф

Я.Баярхүү

13

ХААИС, МААБС-ийн  Эрдэм шинжилгээ эрхэлсэн орлогч захирал

Доктор  Ph.D

А.Бат-Эрдэнэ


Их уншсан