1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

Нийт багш нарын анхааралд !

2014-2015 оны I улирлын сургалтын үйл ажиллагааны тайлангийн хурал 2015.01.28-ны өдрийн 16:40 -д болно. Нийт багш нарыг сургалтын явцдаа үнэлэлт,  дүгнэлт өгч хуралдаа идэвхитэй оролцохыг хүсье.

Их уншсан