1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Оюутан суралцагчид

Технологийн дээд сургуулийн эмэгтэй оюутнуудад эрүүл мэндийн сургалт явууллаа.

2023 оны 11 сарын 01 нд Технологийн дээд сургуулийн багш Б.Гэрэлмаа, П.Алтанцэцэг, С.Нарандэлгэр (Ph.D) Б.Тамир, Б.Энхцэцэг болон сургуулийн эмч Н.Эрдэнэцэцэг нар хамтран 1, 2-р курсын эмэгтэй оюутнуудад “Жендерийн тэгш байдал”, “Эмэгтэйчүүдийн эрүүл мэнд”-ийн чиглэлээр сургалт зохион байгууллаа. Сургалтанд нийт 20 эмэгтэй оюутан хамрагдав.

 

Эрүүл биед саруул ухаан оршино.

Мэдээ бэлтгэсэн: Мэргэжлийн тэнхим

2023.11.01

Их уншсан