1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Оюутан суралцагчид

“Шимт бодисын ач холбогдол” сэдвээр Nutrition клубын оюутнууд сургалт явууллаа.

 

2023 оны 12 сарын 1-нд ТДС-ийн Nutrition клубын оюутнууд “Шимт бодисын ач холбогдол” сэдвээр ХТПК-ийн С.Мажигханд багштай Тогооч 1б анги, С.Сувд-Эрдэнэ багштай Тогооч 1г ангиудын суралцагч нарт сургалт явууллаа. Мөн IN BODY төхөөрөмжийн хэмжилт болон гэр зөвлөмжийг тайлбарлан өгч, “Өсвөр үеийнхний хооллолтын судалгаа”-нд идэвхитэй хамрагдсан Тогооч 1б, Тогооч 1г аниудад талархалын гэрчилгээ гардууллаа.  

Мэдээ бэлтгэсэн ТДС-ийн багш Б.Энхцэцэг

Их уншсан