1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Мэдээ & Зар

“Хоол зүй, шим судлал” мэргэжлийн “Мэргэжил сурталчлах” өдөрлөг

2023.12.08-нд Хоол зүй, шим судлал” мэргэжлийн “Мэргэжил сурталчлах” өдөрлөгийн хүрээнд ТДС-ийн оюутнуудад “Шимт бодисын ач холбогдол” сэдвээр лекц уншин хоол зүйн боловсрол олголоо.

Мөн ТДС болон ХПТК-ийн багш нарыг “IN BODY” төхөөрөмж ашиглан хэмжилт хийж, гарсан үр дүнг тайлбарлаж зөвөлгөө өгсөн.  

Мэдээ бэлтгэсэн ТДС-ийн багш Б.Энхцэцэг

2023.12.08-нд Хоол зүй, шим судлал” мэргэжлийн “Мэргэжил сурталчлах” өдөрлөгийн хүрээнд ТДС-ийн оюутнуудад “Шимт бодисын ач холбогдол” сэдвээр лекц уншин хоол зүйн боловсрол олголоо. Мөн ТДС болон ХПТК-ийн багш нарыг “IN BODY” төхөөрөмж ашиглан хэмжилт хийж, гарсан үр дүнг тайлбарлаж зөвөлгөө өгсөн.   Мэдээ бэлтгэсэн ТДС-ийн багш Б.Энхцэцэг

Их уншсан