1965

Технологийн цогцолбор сургууль

ТЕХНОЛОГИЙН ДЭЭД СУРГУУЛЬ

Хүнс Технологийн
Политехник коллеж

Сургалт & Чанар

DDC-637 С 85 Мөнхжаргал Б.,ба бус Сүү үйлдвэрлэл А-Я.УБ.,2016.-170х

DDC-637  С 85     Мөнхжаргал Б.,ба бус   Сүү үйлдвэрлэл А-Я.УБ.,2016.-170х

Агуулгын хувьд уг ном нь сүүний үхэр,түүний тэжээллэг маллагаа,сүүний фермийн аж ахуй,сүүний тухай ойлголт,чанартай сүүг үйлдвэрт нийлүүлэх,сүү боловсруулах тоног төхөөрөмж зэргийг багтаажээ

Их уншсан